Jaká data potřebuji k odhadnutí potenciálu v SEO

Jakýkoli odhad potenciálu organické návštěvnosti webových stránek bude založen na aktuálních a historických údajích. Výsledkem bude poměrně přesný odhad toho, kde se právě teď nachází příležitost pro vaše webové stránky.

Předpověď budoucí návštěvnosti na základě zde uvedeného rámce podléhá řadě neovlivnitelných faktorů, jako jsou trendy ve vyhledávání, aktualizace algoritmů a změny v chování uživatelů.

To, co chceme vytvořit, je přehled o tom, kde se právě teď nachází vaše příležitost na základě stávajících pozic, s možností snadno aktualizovat nejaktuálnější údaje a zjistit, kam se příležitosti v průběhu času posouvají. Tento snímek příležitostí bude zobrazovat aktuální oblasti růstu podle témat spolu s aktuální výkonností webu pro tato témata.

V případě potřeby lze tuto metodu odhadu potenciálu návštěvnosti poměrně snadno aplikovat na nové příležitosti, pro které v současné době nemáte hodnocení.

 

Jaká data a metriky potřebuji?

K sestavení odhadu organické návštěvnosti potřebujete data. Tato data jsou k dispozici na více místech, nicméně ne všechna jsou stejná - různé nástroje zobrazují stejnou metriku na základě různých zdrojů. 

Objem vyhledávání
Jedná se o klíčovou metriku pro odhad organické návštěvnosti a jedinou metriku v rámci údajů o klíčových slovech, která není pro vytvoření odhadu volitelná.

Obtížnost klíčových slov
Zahrnutí obtížnosti klíčových slov vám umožní získat základní představu o tom, kde je nejsnazší sledovat příležitosti, což umožní stanovit priority v rámci strategie SEO pro témata s nižší konkurencí.

Aktuální pozice 
Zahrnutí této metriky vám umožní dále stanovit priority na základě toho, kde se aktuálně nacházíte v žebříčku pro konkrétní téma, například je pravděpodobně snazší dostat se na stránku 1, pokud jste na stránce 2, než na pozici 50+.

Adresa URL aktuálního umístění
Zahrnutí této metriky vám pomůže se seskupováním a kategorizací klíčových slov a s mapováním vašeho úsilí v oblasti SEO podle údajů o klíčových slovech. Výzkumu klíčových slov obecně vždy prospívá mapování na vstupní stránky (navrhované adresy URL hodnocení budete muset doplnit ručně).

Aktuální návštěvnost
Zahrnutí této metriky ukáže růst dostupný pro určité téma, pokud již dosahujete poměrně dobrých výsledků, možná budete chtít nejprve řešit méně výkonné kategorie/témata.

Záměr vyhledávání
Zahrnutí této metriky vám umožní posunout tohoto průvodce o něco dále a vytvořit odhady příležitostí na základě vlivu CTR různých záměrů vyhledávání. Například fráze s informačním záměrem mohou mít vyšší míru prokliku než komerční fráze.

Míru prokliku (CTR)
Abyste mohli odhadnout potenciál návštěvnosti a nevycházeli pouze z celkového objemu vyhledávání, budete potřebovat údaje o CTR. Ideálně na základě pozic 1 až 20.

Tím jsou pokryty údaje, které je třeba zahrnout do výzkumu klíčových slov. V dalším článku si ukážeme jak z daných dat provést výpočet odhadu organické návštěvnosti.