Jaká data potřebuji k odhadnutí potenciálu v SEO

Lepší odhad potenciálu SEO vašeho webu lze provést pomocí aktuálních a historických dat, která poskytnou přesný obrázek o příležitostech pro růst a zlepšení. Přestože nelze přesně předpovědět budoucí návštěvnost vzhledem k neustálým změnám ve vyhledávacích trendech, algoritmech a chování uživatelů, můžete analyzovat stávající situaci a sledovat změny v průběhu času.

K vytvoření odhadu organické návštěvnosti potřebujete následující data a metriky:

 1. Objem vyhledávání: Tato klíčová metrika udává, jak často je dané klíčové slovo vyhledáváno.

 2. Obtížnost klíčových slov: Tato metrika vám poskytne základní představu o konkurenci v rámci daného klíčového slova.

 3. Aktuální pozice: Tato metrika ukazuje vaši současnou pozici ve vyhledávacích výsledcích pro konkrétní klíčové slovo.

 4. Adresa URL aktuálního umístění: Pomáhá vám se seskupováním a kategorizací klíčových slov a přiřazováním úsilí v oblasti SEO podle údajů o klíčových slovech.

 5. Aktuální návštěvnost: Tato metrika ukazuje dostupný růst pro určité téma.

 6. Záměr vyhledávání: Tato metrika umožňuje vytvářet odhady příležitostí na základě vlivu CTR různých záměrů vyhledávání.

 7. Míra prokliku (CTR): Tato metrika vám pomůže při odhadu potenciálu návštěvnosti a zohlední celkový objem vyhledávání.

Příklad výpočtu odhadu organické návštěvnosti:

 1. Sběr dat: Získejte údaje o objemu vyhledávání, obtížnosti klíčových slov, aktuální pozici a CTR z relevantních zdrojů (např. Google Ads, Ahrefs nebo SEMrush).
 2. Analyzujte data: Zjistěte, která klíčová slova mají největší potenciál pro růst, berouc v úvahu jejich obtížnost, záměr vyhledávání a současnou pozici.
 3. Vypočítejte potenciální návštěvnost: Na základě získaných údajů o objemu vyhledávání, míře prokliku (CTR) a současné pozici můžete vypočítat odhadovaný počet návštěvníků pro jednotlivá klíčová slova. Například, pokud má klíčové slovo objem vyhledávání 1 000 a průměrnou CTR 3 % pro vaši současnou pozici, potenciální návštěvnost je 1 000 x 0,03 = 30 návštěvníků.
 4. Stanovte priority: Identifikujte klíčová slova s největším potenciálem pro růst, kde máte nižší obtížnost a lepší šance na zlepšení pozice. Prioritizujte tato klíčová slova ve vaší SEO strategii.
 5. Mapování na vstupní stránky: Pro zlepšení SEO a odhadované návštěvnosti přiřaďte klíčová slova k relevantním vstupním stránkám a zaměřte se na jejich optimalizaci.
 6. Sledujte a aktualizujte: Pravidelně sledujte vývoj klíčových metrik (objem vyhledávání, pozice, CTR) a upravujte svou strategii podle aktuálních výsledků a změn na trhu.
 7. Tímto způsobem můžete odhadnout potenciál návštěvnosti vašeho webu a vytvořit účinnou SEO strategii zaměřenou na klíčová slova s největším potenciálem pro růst. Důležité je pravidelně sledovat a analyzovat vývoj klíčových metrik, abyste mohli včas reagovat na změny a optimalizovat svou strategii.