SEO správa - Jak zlepšit viditelnost a návštěvnost vašeho webu?

SEO, neboli optimalizace pro vyhledávače, představuje klíčovou strategii pro zlepšení viditelnosti a návštěvnosti webových stránek v organických výsledcích vyhledávačů. Tento průvodce pokrývá základní principy SEO, včetně efektivních technik, měření úspěšnosti a nejnovějších trendů v optimalizaci.

Úvod do SEO

SEO zahrnuje soubor metod a praxí, které mají za cíl zvýšit pozici webové stránky ve výsledcích vyhledávání pro specifická klíčová slova nebo fráze. Tento proces zahrnuje optimalizaci obsahu, technické aspekty webu, získávání kvalitních zpětných odkazů a mnohem více.

Rozdíl mezi SEO a SEO reklamou

Zatímco SEO se soustředí na zlepšování organického dosahu, SEO reklama obvykle zahrnuje placené taktiky, jako je PPC reklama, které pomáhají zvýšit viditelnost rychleji, avšak za finanční náklady.

Role SEO specialisty

SEO specialisté jsou klíčoví experti, kteří aplikují různé strategie pro zlepšení pozic webu ve vyhledávačích. Jejich práce zahrnuje komplexní analýzu, plánování a realizaci efektivních SEO kampaní.

Jak zvýšit návštěvnost webu

Zvýšení návštěvnosti webu pomocí SEO zahrnuje řadu kroků, od optimalizace obsahu přes technická vylepšení webu až po strategické využívání sociálních médií a budování zpětných odkazů.

Měření úspěšnosti SEO

Úspěšnost SEO lze hodnotit prostřednictvím analýzy návštěvnosti, zdrojů návštěvnosti, chování uživatelů na webu a dalších metrik, k čemuž slouží nástroje jako Google Analytics.

Postupy a strategie SEO

Efektivní SEO strategie vyžadují komplexní přístup, zahrnující průzkum klíčových slov, optimalizaci obsahu, technické zlepšení webu a strategický link building, doplněný o pravidelné hodnocení a úpravy.

SEO a marketing

SEO je neodmyslitelnou součástí online marketingu, který zahrnuje široké spektrum strategií od PPC kampaní přes email marketing po sociální média, s cílem propagovat značku a zvyšovat návštěvnost.

SEO copywriting

SEO copywriting spočívá ve vytváření obsahu optimalizovaného pro vyhledávače i uživatele, s důrazem na klíčová slova, užitečnost a přesvědčivost obsahu.

Jak získat kvalitní SEO

Kvalitní SEO vyžaduje konzistentní úsilí, včetně aktualizace obsahu, technické optimalizace, strategického budování zpětných odkazů a pravidelné analýzy.

Co je lokální SEO?

Lokální SEO je proces optimalizace webových stránek s cílem zlepšit jejich pozici ve výsledcích vyhledávání založených na geografické poloze.

Představte si například zubní kliniku v Praze, která se objevuje na vrcholu výsledků hledání pro dotazy jako "zubaři v Praze".

Pacienti často vyhledávají podobně, když hledají "zubař v mé blízkosti". V těchto případech vyhledávače využívají IP adresy nebo geolokaci uživatelů, aby je spojily s relevantními a blízkými podniky.

Lokální SEO je pro zdravotní sektor mocný nástroj, který může významně zvýšit viditelnost vaší lékařské praxe na internetu. Když je správně prováděno, může vám pomoci dosáhnout pozice mezi prvními třemi "balíčky" a uspět ve výsledcích vyhledávání, i když se vaše webové stránky neobjeví na první stránce.

Důvod, proč by měli lékaři a zubaři zvážit lokální SEO, je proto, že většina pacientů hledá lékařskou pomoc přes internet.

Namísto listování žlutých stránek, uživatelé zadají klíčové slovo do vyhledávače a zvolí lékaře nebo zubaře podle zobrazených výsledků.

Optimalizací pro lokální SEO mohou ordinace získat pozornost potenciálních pacientů a zvýšit návštěvnost svého podniku. Navíc mohou snížit náklady na online reklamu, čímž sníží své marketingové výdaje a zlepší svůj hospodářský výsledek.

Lokální SEO také umožňuje lékařům konkurovat svým kolegům na stejném základě. Umístěním vedle svých konkurentů budete mít větší šanci získat část jejich potenciálních pacientů, což je mnohem lepší než nechat je přetáhnout všechny vaše online klienty tím, že nebudete viditelní ve výsledcích místního vyhledávání.

Jaká data potřebuji k odhadnutí potenciálu v SEO

Lepší odhad potenciálu SEO vašeho webu lze provést pomocí aktuálních a historických dat, která poskytnou přesný obrázek o příležitostech pro růst a zlepšení. Přestože nelze přesně předpovědět budoucí návštěvnost vzhledem k neustálým změnám ve vyhledávacích trendech, algoritmech a chování uživatelů, můžete analyzovat stávající situaci a sledovat změny v průběhu času.

K vytvoření odhadu organické návštěvnosti potřebujete následující data a metriky:

 1. Objem vyhledávání: Tato klíčová metrika udává, jak často je dané klíčové slovo vyhledáváno.

 2. Obtížnost klíčových slov: Tato metrika vám poskytne základní představu o konkurenci v rámci daného klíčového slova.

 3. Aktuální pozice: Tato metrika ukazuje vaši současnou pozici ve vyhledávacích výsledcích pro konkrétní klíčové slovo.

 4. Adresa URL aktuálního umístění: Pomáhá vám se seskupováním a kategorizací klíčových slov a přiřazováním úsilí v oblasti SEO podle údajů o klíčových slovech.

 5. Aktuální návštěvnost: Tato metrika ukazuje dostupný růst pro určité téma.

 6. Záměr vyhledávání: Tato metrika umožňuje vytvářet odhady příležitostí na základě vlivu CTR různých záměrů vyhledávání.

 7. Míra prokliku (CTR): Tato metrika vám pomůže při odhadu potenciálu návštěvnosti a zohlední celkový objem vyhledávání.

Příklad výpočtu odhadu organické návštěvnosti:

 1. Sběr dat: Získejte údaje o objemu vyhledávání, obtížnosti klíčových slov, aktuální pozici a CTR z relevantních zdrojů (např. Google Ads, Ahrefs nebo SEMrush).
 2. Analyzujte data: Zjistěte, která klíčová slova mají největší potenciál pro růst, berouc v úvahu jejich obtížnost, záměr vyhledávání a současnou pozici.
 3. Vypočítejte potenciální návštěvnost: Na základě získaných údajů o objemu vyhledávání, míře prokliku (CTR) a současné pozici můžete vypočítat odhadovaný počet návštěvníků pro jednotlivá klíčová slova. Například, pokud má klíčové slovo objem vyhledávání 1 000 a průměrnou CTR 3 % pro vaši současnou pozici, potenciální návštěvnost je 1 000 x 0,03 = 30 návštěvníků.
 4. Stanovte priority: Identifikujte klíčová slova s největším potenciálem pro růst, kde máte nižší obtížnost a lepší šance na zlepšení pozice. Prioritizujte tato klíčová slova ve vaší SEO strategii.
 5. Mapování na vstupní stránky: Pro zlepšení SEO a odhadované návštěvnosti přiřaďte klíčová slova k relevantním vstupním stránkám a zaměřte se na jejich optimalizaci.
 6. Sledujte a aktualizujte: Pravidelně sledujte vývoj klíčových metrik (objem vyhledávání, pozice, CTR) a upravujte svou strategii podle aktuálních výsledků a změn na trhu.
 7. Tímto způsobem můžete odhadnout potenciál návštěvnosti vašeho webu a vytvořit účinnou SEO strategii zaměřenou na klíčová slova s největším potenciálem pro růst. Důležité je pravidelně sledovat a analyzovat vývoj klíčových metrik, abyste mohli včas reagovat na změny a optimalizovat svou strategii.

Jak využít e-mail ke zvýšení organické návštěvnosti

Pro zvýšení organické návštěvnosti je klíčové rozumět jednotlivým potřebám a zájmům vašich příjemců. Personalizace a segmentace e-mailů vám umožní posílat relevantnější a zajímavější zprávy, což vede k vyšší pravděpodobnosti, že příjemci kliknou na odkazy a navštíví váš web.

Segmentujte své příjemce podle demografických údajů, chování, zájmů nebo dokonce podle typu produktu či služby, kterou si zakoupili. Tímto způsobem můžete vytvářet obsah na míru pro každou skupinu a zvyšovat angažovanost a návštěvnost na vašem webu.

Příklad: Prodejce outdoorového vybavení by mohl segmentovat svůj seznam podle zájmů o určité aktivity, jako je turistika, horolezectví nebo kanoistika. Poté mohou vytvořit e-mailové kampaně s cíleným obsahem pro každou skupinu, který se zaměřuje na jejich konkrétní zájmy a potřeby. Tímto způsobem se zvýší pravděpodobnost, že příjemci budou chtít navštívit web a prozkoumat nabídku produktů či článků relevantních pro jejich zájmy.

E-mailový marketing je nástroj, který při správném použití může zásadně zvýšit organickou návštěvnost vašeho webu. Klíčové je pochopení potřeb a zájmů vašich příjemců, vytváření cíleného a zajímavého obsahu a integrace vašich e-mailových kampaní s ostatními marketingovými strategiemi, jako jsou sociální média. Když tyto strategie účinně kombinujete, budete schopni nejen přilákat více návštěvníků na váš web, ale také zlepšit jejich angažovanost a vytvářet dlouhodobé vztahy se svými zákazníky.

4 skvělé zahraniční nástroje pro technické SEO

 

Zlepšením technických aspektů webu - jako je struktura webu, komprese souborů a doba načítání - může technické SEO pomoci zvýšit viditelnost webu a organickou návštěvnost.

I když je možné mnoho úkolů technické SEO provádět ručně, několik nástrojů a platforem může tyto úkoly automatizovat nebo zjednodušit.

Zde jsou některé z nejlepších nástrojů a platforem pro technické SEO na podnikové úrovni, důvody, proč jsou úžasné, jejich hlavní funkce a ceny.

 

1. SEORadar


Výkonný placený nástroj SEORadar poskytuje cílené sledování změn URL a upozornění související se změnami webu, které mohou negativně ovlivnit organickou návštěvnost.

Jedná se o fantastickou platformu, kterou byste měli mít ve svém arzenálu.

Když se něco pokazí, chcete o tom vědět dříve, než to poškodí váš web a hospodářské výsledky.

Řekněme například, že jste Nike.com a vaše stránka Air Jordan se změní z 200 na chybu 404. To znamená, že se na stránce objeví chyba.

Pokud byste tuto stránku přidali do seznamu adres URL, které chcete sledovat v aplikaci SEORadar, dostali byste upozornění v okamžiku, kdy se stavový kód adresy URL změní na 404.

A co je ještě důležitější, můžete problémy opravit dříve, než budou mít znatelný dopad na návštěvnost a příjmy.

Dále, pokud se zdá, že stránka byla smazána nebo odstraněna, a váš klient chce vědět, proč jeho návštěvnost klesla, SEORadar může ověřit, že stránka skutečně přinesla 3 miliony dolarů příjmů, nebyla smazána a případné přesměrování nemělo za následek výraznou ztrátu příjmů.

Další skvělá funkce SEORadaru: Můžete řídit, které stránky a jaká upozornění se spustí, a získat archiv zdrojového kódu a snímků obrazovky.

To je skvělá funkce, pokud máte web s tisíci stránek, které přinášejí spoustu návštěvnosti, příjmů a prodejů.

Cena: SEORadar není levný. Připravte se na to, že každý měsíc utratíte velké peníze, zejména pokud máte webové stránky na podnikové úrovni se stovkami tisíc nebo miliony důležitých vstupních stránek. Ale to všechno se může vyplatit.


2. SeoClarity


Jedna z nejlepších platforem SEO typu vše v jednom, seoClarity, poskytuje poznatky o umělé inteligenci a automatizuje provádění SEO.

Další skvělá funkce: seoClarity nabízí neomezené procházení - bez omezení hloubky procházení, rychlosti procházení nebo exportu dat.

S aplikací seoClarity můžete procházet JS, získávat analýzu souborů protokolu a sledovat problémy v reálném čase.

Platforma je úžasná, protože nedávno získala společnost RankSense, která poskytuje značkám rychlé výsledky SEO ve velkém měřítku a dokáže okamžitě implementovat změny většiny metaznaček SEO, strukturovaných dat a přesměrování.

Cena: Vlastní a mnohem cenově výhodnější než BrightEdge, Searchmetrics, Conductor atd. Ceny začínají na přibližně 750 USD měsíčně a nabízejí vlastní plány.


3. Screaming Frog


Desktopová aplikace Screaming Frog, oblíbená mezi profesionály v oblasti technického SEO, umožňuje procházet webové stránky a analyzovat různé technické faktory SEO.

Může se také pochlubit rozsáhlým seznamem funkcí, včetně možnosti integrace s dalšími nástroji a platformami.

Screaming Frog nabízí několik funkcí, které usnadňují správu technických úkolů SEO, jako jsou migrace webů, chyby 404, rychlost stránek, spouštění procházení seznamů, procházení stagingových webů atd.

Je to jeden z mých nejoblíbenějších nástrojů pro spouštění procházení seznamů a provádění rychlého procházení.

Pokud však provozujete obrovské webové stránky, jako je Best Buy, mohlo by procházení kvůli milionům adres URL chvíli trvat.

V těchto případech bych doporučil platformu pro procházení na podnikové úrovni, jako je Botify, Deepcrawl nebo Oncrawl.

Cena: Zdarma až pro 500 adres URL. Placená verze stojí 149 eur ročně.

 

4. Botify


Botify je skvělý crawler pro značky podnikové úrovně.

Mezi hlavní funkce patří segmentace dat a holistické zobrazení, které integruje klíčová slova, procházení a soubory protokolu.

Pokud máte velké webové stránky a potřebujete je procházet nebo provést technický audit, nehledejte nic jiného než Botify.

Má jeden z nejrychlejších crawlerů v této oblasti.

Můžete procházet web rychlostí 250 URL/s a vykreslovat JavaScript rychlostí 100 URL/s.

Botify také sleduje neomezený počet dotazů na klíčová slova, jejichž zdrojem jsou skutečná data o vyhledávačích, a integruje se s analýzou vašich webových stránek a GSC, abyste mohli čerpat údaje o tržbách, návštěvnosti a dalších důležitých metrikách.

Funkce Botify Intelligence upřednostňuje příležitosti s největším dopadem a pomocí strojového učení vás upozorňuje na potenciální problémy SEO, které jsou seřazeny podle dopadu.

Je skvělé snadno zjistit, co byste měli řešit jako první.

Cena: V případě, že se vám podařilo získat informace, které by mohly být použity v souvislosti se službou Botiotify, můžete se obrátit na Botify: Botify neuvádí ceny, ale nabízí tři plány, ze kterých si můžete vybrat.